Dator och kommunikationsteknik med fördjupning på Nätverksteknik, It-support samt Cyber Security.

Höstterminen 2018 startade vi en ny inriktning på El- och Energiprogrammet. Vi har valt att göra det tillsammans med Cisco Networking Academy vilket ger oss möjlighet att ge våra elever tillgång till industricertifieringar.

Jag söker samarbete med företag för APL platser och för att utforma utbildningen för att bli ännu mer behovsanpassad.

Dator och kommunikationsteknik med fördjupning på Nätverksteknik, It-support samt Cyber Security.

I åk 1 läser eleverna Datorteknik och Webbutveckling. Datorteknikskursen ger eleverna kunskaper som motsvarar en Comp Tia A+ certifiering. På Webbutvecklingskursen Lär sig eleverna att skapa hemsidor med hjälp av HTML, CSS, Photoshop, WordPress.

Under åk 2 läser de kurser som Dator- och Nätverksteknik, Nätverksteknik, Programmering samt Kommunikationsnät. Kurserna Dator- och Nätverksteknik och Nätverksteknik ger kunskaper som motsvarar Cisco Certifieringen CCENT. Programmerings kursen inriktas mot PCAP–Python Certified Associate Programmer Certification.

Slutligen under åk 3 läser eleverna Nätverksteknologier, Administration av nätverk och Serverutrustning, Datorsamordning och support samt Nätverkssäkerhet. Kursen Nätverksteknologier ger eleverna den sista delen inför Ciscos CCNA certifiering. Kurserna Administration av nätverk och Serverutrustning, Datorsamordning och support inriktas mot Microsoft Certifieringar. Slutligen kursen Nätverkssäkerhet är anpassad för Ciscos CCNA Cyber Ops certifieringen.

APL

Under åk 2 har eleverna 6 veckors APL (ArbetsPlats förlagt Lärande) fördelat på två treveckors perioder vecka 48-50 samt veckorna 16-18 på vårterminen. Syftet med APL är att eleverna ska få en inblick hur det kan vara att arbeta med It.

Lärlingsår

Det tredje året har eleverna APL under största delen av läsåret. De är på sin APLplats tre dagar i veckan. Under de två dagar som är kvar är de i skolan för att läsa de återstående kurserna för närvarande torsdag och fredag.